ציוד ושירותים לתחנות כח פחמיות, טורבינות גז ומעגל משולב.
ציוד ומערכות כח וחום לתעשייה , החל במבערים אטמוספריים דרך מבערי תהליך מיוחדים, שסתומים וגירים למגוון גדול של אפליקציות שונות .
ניקוי גזי שריפה וטיפול בריחות וגזים רעילים. מערכות קטאליסט לתחנות כח , טורבינות גז ודיזלים.
 
כל הזכויות שמורות Arava Technologies